Het “Anticommunitaristisch Manifest” (door Niki Raapana en Nordica Friedrich)

Niki Raapana (links) en Nordica Friedrich
Dit artikel werd mogelijk gemaakt door onze donateurs tijdens de lopende VNO crowdfunding. Wenst u meer artikels en uiteindelijk ook video’s en uitzendingen? Ga naar onze crowdfundingpagina en doe mee. €5, €10, €20, €50, €100, €250,… Elk bedrag maakt het verschil!

Het communitarisme, de politieke religie, is niet zomaar iets dat op 11 maart 2020 plots tevoorschijn kwam toen de WHO een “pandemie” afkondigde en toen, op dezelfde dag, het Wereld Economisch Forum (WEF) het COVID-19 Action Platform lanceerde. Het doorgeefluik voor “de grote reset” van het WEF.

Zo’n 20 jaar eerder, in 1999-2000, werd het politieke communitarisme ontdekt door Niki Raapana in Seattle, in de VS, toen in haar buurt verschillende ‘gemeenschapsprojecten’ werden geïntroduceerd door lokale overheden om de lokale gemeenschap “te verbeteren.”

Hoewel deze projecten niet geheim waren was het wel zo dat bijna niemand in de buurt op de hoogte was van die projecten. De vergaderingen die werden gehouden waren toegankelijk voor het publiek maar er moeilijke vragen komen stellen werd niet geapprecieerd, zo zou ook Niki dat uiteindelijk ondervinden.

Tijdens de vergaderingen over deze projecten werd onder andere gesproken over het in kaart brengen van iedereen die in de buurt woonde. Zo wilden de lokale overheid en de projectleiders weten wie er precies in de buurt woonde, welke vaardigheden zij hadden, hoe zij omgingen met hun buren, waar zij hun inkomsten vandaan haalden, wat hun dromen en verlangens waren, wat hun politieke overtuiging was, hoe en waarom zij geld uitgaven in hun dagelijks leven.

Zij die niet aan een bepaald profiel beantwoordden werden niet voor de vergaderingen uitgenodigd en werden verzocht, of zelfs gedwongen, om zo snel mogelijk de buurt te verlaten.

Uiteindelijk ontdekte Niki dat een communitaristische beweging zich had gevestigd in haar buurt en dat het die beweging was die deze projecten en vergaderingen organiseerde.

Samen met haar dochter, Nordica Friedrich, startte Niki een onderzoek naar deze beweging, waar deze vandaan kwam en wat de concrete bedoeling was van deze gemeenschapsprojecten en vergaderingen.

Tijdens de daaropvolgende maanden en jaren zouden de twee een hele reeks documenten en boeken in handen krijgen waarin het politieke communitarisme, het gedachtegoed van deze beweging, tot in de kleinste details werd uitgelegd.

Tot hun verbazing stelden ze vast dat het communitarisme, dat plots tevoorschijn kwam in Seattle, eigenlijk een soort experiment was dat communisme en kapitalisme probeerde samen te smelten. Eerst op lokaal niveau, later op nationaal en internationaal niveau.

Met communisme werd geprobeerd om een zo groot mogelijk lokaal overheidsapparaat uit te bouwen waarmee elk aspect van het dagelijks leven kon worden gecontroleerd.

Met kapitalisme werd geprobeerd om zoveel mogelijk aspecten van het dagelijks leven uit te buiten, zogezegd ten voordele van de gemeenschap, in realiteit ten voordele van de (lokale) overheid en haar private projectpartners.

Tijdens hun onderzoek kwamen Niki en Nordica ook tot de vaststelling dat het lokale communitaristische experiment in Seattle eigenlijk onderdeel was van een veel groter experiment, op nationaal en internationaal niveau.

Ze konden dit vaststellen op basis van documenten en boeken waarin andere projecten en agenda’s werden besproken, die bijna allemaal verwezen naar het jaar 2020 en de vermeende nood om de samenleving op wereldvlak tegen 2020 compleet te hervormen. “Community 2020” was een centraal thema in deze documenten en boeken.

Het onderzoek van Niki en haar dochter zou uiteindelijk ook in kaart brengen wie er precies verantwoordelijk was (en is) voor het groot communitaristisch experiment, dat een volledige hervorming van onze wereld tegen 2020 als doel had (en heeft).

Over hun onderzoek, hun zoektocht naar de feiten en de namen hebben ze in 2012 een herwerkt boek uitgegeven waarmee ze hun twee eerdere individuele publicaties samenbrachten: “2020: Our Common Destiny” en “The Anti Communitarian Manifesto.”

Het boek is absoluut een uniek werk en is ondertussen hét referentiepunt geworden voor zij die communitarisme willen bestuderen en begrijpen.

Als u onze samenleving van vandaag wil begrijpen dan kan dat enkel aan de hand van het “Anticommunitaristisch Manifest” want nagenoeg elke beslissing door de meeste regeringen, de VN en het WEF sinds 11 maart 2020 is gebaseerd op het communitarisme zoals het werd onderzocht en werd uitgelegd door Niki en Nordica.

Niki en Nordica kunnen ook worden gecontacteerd op Facebook, ze beantwoorden graag uw vragen over hun onderzoek en hun boek. Laat hun gerust weten dat u met mijn groeten bent doorverwezen.

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.