Grondwettelijk Forum voor Noodbestuur (België): Agenda van het noodbestuur (voorstel)

Dit artikel werd mogelijk gemaakt door onze donateurs tijdens de lopende VNO crowdfunding. Wenst u meer artikels en uiteindelijk ook video’s en uitzendingen? Ga naar onze crowdfundingpagina en doe mee. €5, €10, €20, €50, €100, €250,… Elk bedrag maakt het verschil!

GFVN/FCGU (PDF-document) – In afwachting van de formele samenstelling van het noodbestuur, op basis van de doelstellingen van het Grondwettelijk Forum voor Noodbestuur, wordt de volgende agenda van het noodbestuur voorgesteld.

Het Grondwettelijk Forum voor Noodbestuur, in opdracht van het beoogde noodbestuur, verzoekt de Belgische bevolking om haar mandaat, teneinde deze agenda te kunnen uitvoeren.

1. COVID-maatregelen en beperkingen

Het noodbestuur moet alle COVID-maatregelen en beperkingen opheffen.

 • Het “COVID safe ticket” wordt niet meer ondersteund noch aanbevolen door het noodbestuur en de betrokken federale overheidsdiensten.
 • COVID-vaccinatiebewijzen en andere COVID-controlesystemen mogen niet worden gebruikt om onderscheid te maken tussen Belgen. Zowel op openbare als privéplaatsen.
 • COVID-vaccins en COVID-controlesystemen mogen op geen enkele wijze en voor geen enkele reden verplicht zijn.
 • Tewerkstelling en onderwijs mogen niet beperkt of beëindigd worden op basis van een COVID-vaccinatiestatus of enige COVID-controlesystemen.
 • Het dragen van mondmaskers, COVID-testen en COVID-vaccinatie zijn op vrijwillige basis.
 • Ziekenhuizen en andere zorginstellingen, scholen, openbare en private werkplekken hanteren opnieuw hun huishoudelijke regelementen zoals die bestonden en werden gehanteerd vóór 18 maart 2020.

2. Financiën

Het noodbestuur moet volledige inzage hebben in alle financiën van alle federale overheidsdiensten, departementen en ministeries.

Het noodbestuur moet in naam van de Belgische bevolking het volgende onderzoeken:

 • De begrotingen van de federale regering voor de jaren 2019, 2020 en 2021.
 • De inkomsten,  uitgaven en alle andere transacties die te maken hebben met het COVID-beleid van de regering-De Croo en de regering-Wilmès II.
 • Alle transacties die te maken hebben met de Verenigde Naties of een instelling of organisatie daarvan.
 • Alle transacties die te maken hebben met de Wereldbank (World Bank Group) of een instelling of organisatie daarvan.
 • Alle transacties die te maken hebben met de Europese Unie of een instelling of organisatie daarvan.
 • Alle transacties die te maken hebben met de Bank for International Settlements of een instelling of organisatie daarvan.

3. Documenten

Het noodbestuur moet volledige toegang hebben tot alle documenten, inclusief interne documenten en emails, van alle federale overheidsdiensten, departementen en ministeries waarin één of meerdere van de volgende namen of termen voorkomen:

 • “Wereld Economisch Forum” of “World Economic Forum” of “Forum Économique Mondial”
 • “Klaus Schwab”
 • “COVID-19 Action Platform” of “COVID19 Action Platform”
 • “Great Reset”
 • “Bill & Melinda Gates Foundation”
 • “Bill Gates”

Het noodbestuur moet volledige toegang hebben tot alle documenten, inclusief interne documenten en emails, van alle federale overheidsdiensten, departementen en ministeries in verband met het COVID-beleid en alle communicatie daarover, ten minste sinds 1 maart 2020.

Het noodbestuur moet volledige toegang hebben tot alle documenten, inclusief interne documenten en emails, die te maken hebben met de contracten of andere overeenkomsten voor de aankoop, of aankopen, en de verdeling van de COVID-vaccins –  inclusief de mRNA-gentherapieproducten van Pfizer, Moderna en andere fabrikanten of leveranciers – in België.

Het noodbestuur moet volledige toegang hebben tot alle documenten die te maken hebben met SARS-CoV-2 of COVID-19, inclusief interne documenten en emails, van Sciensano, alle federale overheidsdiensten, departementen en ministeries.

4. De federale regering-De Croo uit haar macht ontheffen

Gelet op de noodtoestand die door de federale regering-Wilmès II en de huidige federale regering-De Croo werd veroorzaakt sinds 18 maart 2020, waarbij duizenden mensen om het leven kwamen rechtstreeks ten gevolge van het beleid van deze twee regeringen, moet het noodbestuur de huidige federale regering-De Croo op een democratische wijze uit haar macht ontheffen.

Temeer omdat de huidige federale regering en de bevoegde ministers zich niet willen verantwoorden voor hun beleid dat rechtstreeks verantwoordelijk is voor die duizenden dodelijke slachtoffers.

Het Grondwettelijk Forum voor Noodbestuur moet de Belgische bevolking bijstaan om op een democratische wijze een tijdelijk federaal bestuursmandaat over te dragen aan een federaal noodbestuur.

Dit bestuursmandaat van het federaal noodbestuur wordt beëindigd wanneer een nieuwe federale regering wordt gevormd na vervroegde federale verkiezingen.

De resultaten van die verkiezingen moeten worden omgezet in een correcte weerspiegeling in het federaal parlement. Dus op basis van de concrete resultaten, waarbij de partijen met de meeste stemmen ook effectief deel uitmaken van de nieuwe federale regering.

Bijkomend wordt voorgesteld dat zij die minister of staatssecretaris waren in de regering-Wilmès II en zij die minister of staatssecretaris zijn in de huidige regering-De Croo niet kunnen herverkozen worden voor enige politieke functie in het land.

 

Koen Jacobs

Oprichter en voorzitter
Grondwettelijk Forum voor Noodbestuur (GFVN)

Oprichter en voorzitter
Buitenparlementaire Onderzoekscommissie COVID-19 (BOC-19/CEC-19)

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.