Noodtoestand in Nederland: Open brief uit België aan onze Nederlandse medestrijders

Dit artikel werd mogelijk gemaakt door onze donateurs tijdens de lopende VNO crowdfunding. Wenst u meer artikels en uiteindelijk ook video’s en uitzendingen? Ga naar onze crowdfundingpagina en doe mee. €5, €10, €20, €50, €100, €250,… Elk bedrag maakt het verschil!

Beste medestrijders in Nederland,

België en Nederland zitten in een noodtoestand. De regeringen in Brussel en Den Haag hebben in maart 2020 een coup d’état gepleegd in onze twee buurlanden. Zij verschuilen zich sindsdien letterlijk achter maskers.

In België pleegde de regering-De Croo ook een democide, net zoals haar voorganger regering-Wilmès II. Op 19 oktober 2020 voerde het democideregime van Alexander De Croo een tweede “lockdown” in waarbij duizenden Belgen om het leven kwamen, rechtstreeks ten gevolge van de “lockdown” en dus het wanbeleid van het De Croo-regime. Eerder, op 18 maart 2020 deed de regering-Wilmès II hetzelfde, ook met duizenden dodelijke slachtoffers als gevolg. Deze feiten werden onderzocht en aangetoond door de Belgische Buitenparlementaire Onderzoekscommissie COVID-19 (BOC-19).

In Nederland pleegde het kabinet-Rutte ook een democide in maart 2020, in Nederland. Ook in Nederland werden duizenden mensen hun dood ingejaagd door het wanbeleid van het kabinet-Rutte. Dit werd door mij eerder aangetoond, op basis van data van CBS.nl.

In België zijn er meer dan 18.000 mensen overleden, rechtstreeks ten gevolge van de twee “lockdowns.” In Nederland zijn meer dan 9.000 mensen overleden, rechtstreeks ten gevolge van het lockdownbeleid van kabinet-Rutte. Dit zijn feiten, geen theorieën.

De ‘regeringen’ in Brussel en Den Haag handelen ook in gevaarlijke gentherapieproducten die zij naar verluidt gebruiken om SARS-CoV-2 en COVID-19 te bestrijden. Deze gentherapieproducten zijn niet als veilige ‘medicijnen’ of ‘vaccins’ erkend.

Deze gentherapieproducten, waaronder de zogenaamde COVID-‘vaccins’ van Pfizer en Moderna, en andere COVID-‘vaccins’ zijn binnen de EU ondertussen verantwoordelijk voor “ongeveer 20.000 overlijdens” en “zo’n 700.000 negatieve bijwerkingen” waarvan het in “9%” van de gevallen over “ernstige,” negatieve bijwerkingen gaat, volgens data van EUDRAVIGILANCE en volgens EU-parlementslid Francesca Donato die daar op 25 augustus 2021 een vraag over stelde in het EU-parlement.

Volgens Donato zijn de data van EUDRAVIGILANCE slechts een deel van het concrete totaal omdat er, volgens Donato, “geen actief toezicht” is op de gentherapieproducten en COVID-‘vaccins.’

Naar aanleiding van deze ernstige misdaden, misdaden tegen de menselijkheid, en de coup d’état werd er in België op 16 september 2021 het Grondwettelijk Forum voor Noodbestuur (GFVN) opgericht. De doelstellingen van het GFVN zijn de volgende:

  1. De Belgische federale regering uit haar macht ontheffen, op democratische wijze.
  2. Samenstellen van een noodbestuur dat de tijdelijke bevoegdheid zal hebben om het land te besturen. Dit door middel van een democratisch, publiek forum.
  3. Organiseren van nieuwe federale verkiezingen.
  4. De resultaten van die verkiezingen omzetten in een correcte weerspiegeling in het federaal parlement. Dus op basis van de concrete resultaten, waarbij de partijen met de meeste stemmen ook effectief deel uitmaken van de nieuwe federale regering.
  5. De vorige en huidige federale regeringen en de bevoegde ministers in rechtbanken en voor volksjury’s verantwoordelijk stellen voor de bovenvermelde feiten.

Gelet op de feiten in Nederland en de misdaden door het kabinet-Rutte lijkt het mij evident dat ook in Nederland een grondwettelijk forum voor noodbestuur wordt opgericht, dat waarschijnlijk gelijkaardige doelstellingen kan hebben zoals in België.

We strijden als twee buurlanden,  op nationaal niveau, elk tegen een medische tirannie en dictatuur. In Brussel en Den Haag.

Maar we strijden samen ook tegen een groep buitenlandse vijanden – de EU, de VN, het Wereld Economisch Forum, de Wereldbank en de ‘nieuwe grootgrondbezitters’ – die onze landen en volkeren willen reduceren tot slaven binnen een groter, internationaal, communitaristisch systeem dat een monopolie wil op de ganse maatschappij.

Samen zijn we met meer, samen staan we sterker.

In deze tijden van ongeziene informatieoorlogen en democides lijkt het mij logisch dat we als twee buurlanden ook op een formele basis gaan samenwerken. Elke oorlog kent allianties en de tijd is gekomen dat de Belgische en Nederlandse strijders formeel een alliantie vormen.

Bij deze nodig ik u, onze Nederlandse medestrijders, uit om die hoognodige alliantie aan te gaan en deze zo snel mogelijk formeel voor te stellen aan het Nederlandse en Belgische volk.

Koen Jacobs

Oprichter en voorzitter
Grondwettelijk Forum voor Noodbestuur (GFVN)

Oprichter en voorzitter
Buitenparlementaire Onderzoekscommissie COVID-19 (BOC-19/CEC-19)

CEO
Vrije Nederlandstalige Omroep

Hoofdredacteur
VNO Nieuws

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.