Nieuwe verkiezingen vóór 2024: Belgische federale democideregering-De Croo heeft geen autoriteit meer

Dit artikel werd mogelijk gemaakt door onze donateurs tijdens de lopende VNO crowdfunding. Wenst u meer artikels en uiteindelijk ook video’s en uitzendingen? Ga naar onze crowdfundingpagina en doe mee. €5, €10, €20, €50, €100, €250,… Elk bedrag maakt het verschil!

GFVN/FCGUUitzonderlijke situaties vereisen uitzonderlijke maatregelen en oplossingen.

Gelet op het feit dat de federale democideregering-De Croo verantwoordelijk is voor duizenden dodelijke slachtoffers rechtstreeks ten gevolge van haar “lockdown-” en vaccinatiebeleid, gelet op het feit dat de huidige federale regering en de bevoegde ministers geen verantwoordelijkheid willen nemen voor hun beleid en de gevolgen daarvan, stelt dit Grondwettelijk Forum voor Noodbestuur dat de huidige federale regering niet in staat is om het land te leiden.

Gezien de houding en de gevolgen van haar dodelijk wanbeleid heeft deze federale regering geen autoriteit meer, zij vertegenwoordigt niet langer het Belgische volk.

De personen die in Brussel zetelen als federale “ministers” worden door dit Grondwettelijk Forum voor Noodbestuur niet meer beschouwd als leden van een federale regering. In België is er geen federale regering meer. Het land beleeft momenteel een uitzonderlijke noodsituatie die zich nooit eerder voordeed in België.

De volgende verkiezingen zouden in 2024 plaatsvinden maar deze huidige noodtoestand is niet langer houdbaar, waardoor er dus nieuwe verkiezingen moeten komen vóór 2024.

Nog 3 jaar democideregering-De Croo is onaanvaardbaar en zou bovendien betekenen dat wij als volk en land geen respect hebben voor de dodelijke slachtoffers en hun nabestaanden. Noch voor de duizenden Belgen die ernstige schade leiden door de “COVID-vaccins.”

Dit Grondwettelijk Forum voor Noodbestuur verklaart vandaag uitdrukkelijk dat zij de huidige federale regering niet langer erkent als de vertegenwoordiger en bestuurder van het land en dat daarom nieuwe federale verkiezingen vereist zijn in 2022.

Dit Grondwettelijk Forum voor Noodbestuur roept alle Belgen op om dit Forum bij te staan om de huidige democideregering-De Croo uit haar macht te ontheffen.

Dit kan door u gratis aan te sluiten bij dit Forum. Uw forumaccount geldt als uw lidmaatschap.

Uw lidmaatschap draagt bij tot het verder uitbouwen van een draagvlak om ook de andere doelen van dit Forum te realiseren.

Noodbestuur

Gelet op de feiten en de noodtoestand in het land moet er nu worden overgegaan tot het samenstellen van een federaal noodbestuur. Huidige “ministers” en zij die “ministers” waren in de regering-Wilmès II kunnen daar geen deel van uitmaken.

Dit noodbestuur zal het land moeten besturen tot de resultaten van de volgende federale verkiezingen worden omgezet in een nieuwe federale regering, die een concrete weerspiegeling moet zijn van de verkiezingsuitslagen. De partijen met de meeste stemmen moeten dus die nieuwe federale regering vormen en leiden.

Die nieuwe federale regering moet ook de huidige federale regering en de regering-Wilmès II verantwoordelijk houden voor de duizenden lockdowndoden in 2020, alsook voor de slachtoffers van de lopende vaccinatiecampagne van de huidige federale regering.

Contacteer het Grondwettelijk Forum voor Noodbestuur om  mee te werken aan de samenstelling van een federaal noodbestuur.

 

Koen Jacobs

Oprichter en voorzitter
Grondwettelijk Forum voor Noodbestuur (GFVN)

Oprichter en voorzitter
Buitenparlementaire Onderzoekscommissie COVID-19 (BOC-19/CEC-19)

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.