Oprichting Grondwettelijk Forum voor Noodbestuur

Dit artikel werd mogelijk gemaakt door onze donateurs tijdens de lopende VNO crowdfunding. Wenst u meer artikels en uiteindelijk ook video’s en uitzendingen? Ga naar onze crowdfundingpagina en doe mee. €5, €10, €20, €50, €100, €250,… Elk bedrag maakt het verschil!

Hoewel het niet formeel wordt erkend door de Belgische federale regering zit het land sinds 18 maart 2020 in een noodtoestand, met een niet verkozen, federale democideregering aan de macht.

Om daar een einde aan te maken werd het Grondwettelijk Forum voor Noodbestuur (GFVN) vandaag opgericht.

Contacteer het Grondwettelijk Forum voor Noodbestuur:

http://gfvn-fcgu.info/2021/09/16/herstel-de-democratie-bescherm-de-grondwet/

Hieronder kan u de tekst van die oprichting lezen en downloaden.


Oprichting Grondwettelijk Forum voor Noodbestuur (PDF-document)

GFVN/FCGU-website: gfvn-fcgu.info

Sinds 17 maart 2020 heeft België geen democratisch verkozen federale regering.

Vanaf 17 maart 2020 werd het bestuur van het land op ondemocratische wijze overgedragen aan minderheidsregering-Wilmès II. Op ondemocratische wijze gezien die regering geen weerspiegeling is van de resultaten van de federale verkiezingen van 2019.

Vanaf 1 oktober 2020 werd het bestuur van het land op ondemocratische wijze overgedragen aan de huidige regering-De Croo. Op ondemocratische wijze gezien ook die regering geen weerspiegeling is van de resultaten van de federale verkiezingen van 2019.

Onderzoeken en bewijzen hebben ondertussen aangetoond dat beide regeringen zich schuldig hebben gemaakt aan het plegen van een democide tijdens de twee “lockdowns” van 18 maart 2020 en 19 oktober 2020 [1]. Daarbij zouden meer dan 18.000 mensen om het leven zijn gekomen, rechtstreeks ten gevolge van het beleid van de twee regeringen [1].

Deze feiten werden aangegeven bij de politie, de federale ombudsman en de bevoegde ministeries.

De huidige regering maakt zich ook schuldig aan het aankopen en verdelen van gevaarlijke gentherapieproducten die zij naar verluidt gebruikt om SARS-CoV-2 en COVID-19 te bestrijden. Deze gentherapieproducten zijn niet als veilige ‘medicijnen’ of ‘vaccins’ erkend.

Deze gentherapieproducten, waaronder de zogenaamde COVID-‘vaccins’ van Pfizer en Moderna, en andere COVID-‘vaccins’ zijn binnen de EU ondertussen verantwoordelijk voor “ongeveer 20.000 overlijdens” en “zo’n 700.000 negatieve bijwerkingen” waarvan het in “9%” van de gevallen over “ernstige,” negatieve bijwerkingen gaat, volgens data van EUDRAVIGILANCE en volgens EU-parlementslid Francesca Donato die daar op 25 augustus 2021 een vraag over stelde in het EU-parlement [2].

Volgens Donato zijn de data van EUDRAVIGILANCE slechts een deel van het concrete totaal omdat er, volgens Donato, “geen actief toezicht” is op de gentherapieproducten en COVID-‘vaccins.’

Naar schatting, op basis van de gekende EUDRAVIGILANCE-data, gaat het in België over meer dan 500 overlijdens ten gevolge van de gentherapieproducten en de COVID-‘vaccins’ zelf [3].

De federale regering weigert nog steeds, na meerdere verzoeken door onder andere de Belgische Buitenparlementaire Onderzoekscommissie COVID-19 (BOC-19) [1] sinds 7 mei 2021, om zich te verantwoorden voor de duizenden dodelijke slachtoffers waar haar beleid voor verantwoordelijk is, alsook het beleid van regering-Wilmès II, en voor haar handel in niet erkende gentherapieproducten, die niet veilig zijn.

De grondwet en het Grondwettelijk Forum voor Noodbestuur

Op basis van de bovenvermelde situatie en feiten roept dit Grondwettelijk Forum voor Noodbestuur (GFVN) de Belgische bevolking op om dit Forum bij te staan om de huidige federale regering uit haar macht te ontheffen.

Het GFVN hanteert daarvoor de Belgische grondwet [4].

Artikel 27 van de Belgische grondwet geeft alle Belgen het recht om zich te verenigen en “dit recht kan niet aan enige preventieve maatregel worden onderworpen.”

Dit wil zeggen dat Belgen zich mogen (en moeten kunnen) verenigen voor en rond de doelen waarvoor het GFVN wordt opgericht.

Artikel 33 van de Belgische grondwet garandeert dat alle machten uitgaan van de Natie, het volk. De absolute macht ligt dus bij de Belgen en niet bij de federale regering.

Deze uitzonderlijke gelegenheid, een (dodelijke) noodtoestand, en de houding en het beleid van de huidige federale regering maken het volgens dit Forum onnmogelijk om Artikel 96 van de Belgische grondwet uit te voeren. Artikel 96 stelt dat de koning de federale ministers benoemt en ontslaat.

Dit Forum pleit niet voor het opschorten van Artikel 96, wat volgens de grondwet (Artikel 187) niet mogelijk is. Dit Forum pleit bij de Belgen voor een aanpassing van Artikel 96, zodat ook de bevolking, de Belgen, de federale ministers kan ontslaan en de federale regering uit haar macht kan ontheffen op grondwettelijke wijze.

Echter, dit Forum beroept zich niet (exclusief) op Artikel 96 van de Belgische grondwet om dat doel en de andere doelen van dit Forum te bereiken.

De federale regering uit haar macht ontheffen kan ook op basis van onder andere Artikel 27 van de Belgische grondwet, wanneer dit Forum op een democratische wijze het vereiste draagvlak kan creëeren.

Noodbestuur, verkiezingen en gerechtigheid

Naast de federale regering uit haar macht ontheffen heeft dit Forum de volgende doelen:

  1. Samenstellen van een noodbestuur dat de tijdelijke bevoegdheid zal hebben om het land te besturen. Dit door middel van een democratisch, publiek forum.
  2. Organiseren van nieuwe federale verkiezingen.
  3. De resultaten van die verkiezingen omzetten in een correcte weerspiegeling in het federaal parlement. Dus op basis van de concrete resultaten, waarbij de partijen met de meeste stemmen ook effectief deel uitmaken van de nieuwe federale regering.
  4. De vorige en huidige federale regeringen en de bevoegde ministers in rechtbanken en voor volksjury’s verantwoordelijk stellen voor de bovenvermelde feiten.

Dit Grondwettelijk Forum voor Noodbestuur wordt vandaag, 16 september 2021, opgericht en kan pas ontbonden worden wanneer alle doelen van dit Forum zijn bereikt.

Koen Jacobs

Oprichter en voorzitter
Grondwettelijk Forum voor Noodbestuur (GFVN)

Oprichter en voorzitter
Buitenparlementaire Onderzoekscommissie COVID-19 (BOC-19/CEC-19)

 

 

1. BOC-19: DEMOCIDE: aangifte van een misdaad gepleegd door de federale regering en bevoegde ministers: https://boc19-cec19.info/2021/09/10/democide-aangifte-van-een-misdaad-gepleegd-door-de-federale-regering-en-bevoegde-ministers/

2. Francesca Donato: Withdrawal of vaccine authorisation: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-003960_EN.html?fbclid=IwAR0YUpskOKjp_a7IDNzKzLq4AZbS-27S1QYCHdJvHyYNlUdi8Tzu_w2N0tg#ref1

3. BOC-19: De stand van zaken in België na 17 maanden COVID-dictatuur: https://boc19-cec19.info/2021/08/12/de-stand-van-zaken-in-belgie-na-17-maanden-covid-dictatuur/

4. De Belgische grondwet: https://www.senate.be/doc/const_nl.html

 

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.