Afdwingen van de grondwet: registratie en bijstand (BOC-19)

Dit artikel werd mogelijk gemaakt door onze donateurs tijdens de lopende VNO crowdfunding. Wenst u meer artikels en uiteindelijk ook video’s en uitzendingen? Ga naar onze crowdfundingpagina en doe mee. €5, €10, €20, €50, €100, €250,… Elk bedrag maakt het verschil!

BOC-19/CEC-19 – Sinds BOC-19-publicatie BOC-19/021/21-8-16, “Hoe u de grondwet kan afdwingen tijdens de COVID-dictatuur,” ontvangt deze Commissie dagelijks berichten van burgers die dat document via onze website of via hun contacten hebben verkregen.

Zij laten ons weten dat zij dat document, alsook BOC-19/013/21-6-27 (“De grondwet en de daardoor gewaarborgde rechten kunnen nooit worden opgeschort”), bij zich hebben wanneer zij worden gedwongen om hun grondrechten af te dwingen.

In ongeveer de helft van de gevallen wil de politie geen PV opstellen, hoewel de politie dat moet doen gezien het een misdrijf betreft waarbij er een slachtoffer is (de persoon die ongrondwettelijk wordt gediscrimineerd en wiens grondrechten worden geschonden).

Zoals deze Commissie eerder zei is de volgende stap dan het indienen van een klacht bij het Comité P, de controledienst van de politie.

Om u te kunnen bijstaan als Commissie in deze tijden van dictatuur en een de facto coup d’état, door de niet verkozen, federale democideregering, is het belangrijk dat u alle gegevens en documenten met betrekking tot uw zaak registreert bij en dus doorstuurt naar deze Commissie. Zodat we dit in het archief kunnen toevoegen en een mogelijke bijstand kunnen voorbereiden.

De bijstand die deze Commissie levert is niet als juridisch raadgever of advocaat. Deze Commissie kan u echter wel helpen bij het indienen en opvolgen van uw zaak bij de politie, het Comité P en uw erkende raadgever(s).

Bovendien kunnen we op basis van de door u ingestuurde gegevens en documenten ook contact opnemen met de betrokken politieagent(en), het Comité P en andere diensten indien nodig, wanneer u dit wenst.

Deze laatste stap, door de Commissie, is even belangrijk als het door u afdwingen van de grondwet want zo komen alle dossiers officieel in het systeem terecht van de betreffende overheidsdiensten.

Deze Commissie belooft geen resultaten maar we zien het als onze plicht om u zoveel mogelijk bij te staan binnen onze bestaande mogelijkheden, zodat we samen een einde kunnen maken aan de COVID-dictatuur.

Om u mogelijk te kunnen bijstaan hebben we dus het betreffende PV nodig. Indien er geen PV werd opgesteld hebben we de gegevens nodig die de betrokken partijen en agent(en) kunnen identificiëren, alsook het betrokken politiebureau.

Indien u een klacht indient bij het Comité P dan heeft deze Commissie ook van dat document een kopie nodig voor ons archief.

Alle andere gegevens en documenten, inclusief video- of audiodocumenten, zijn ook van belang voor ons archief en een mogelijke bijstand.

Wees u er van bewust dat geen enkele ambtenaar, dus ook een politieagent, boven de wet staat. Diens eed is daar heel duidelijk over [1]:

“Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgisch volk.”

Gehoorzaamheid aan de Grondwet.”

 

1. Decreet betreffende de eedaflegging bij de aanvang der grondwettelijke vertegenwoordigende monarchie: https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=nl&nm=1831072001&la=N

 

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.