1 September Burgerbeweging: stuur of overhandig deze brief aan uw lokale handelaar en supermarkt

Dit artikel werd mogelijk gemaakt door onze donateurs tijdens de lopende VNO crowdfunding. Wenst u meer artikels en uiteindelijk ook video’s en uitzendingen? Ga naar onze crowdfundingpagina en doe mee. €5, €10, €20, €50, €100, €250,… Elk bedrag maakt het verschil!

Redactie VNO Nieuws: Het volgende bericht, ingezonden door Eveline Verleye, betreft een actie die u kan ondernemen in uw buurt in België. Voor Nederland verwijst u dan naar de Nederlandse grondwet. Sluit u aan bij de 1 September Burgerbeweging!


Begin juni deelde ik via Social Media een open brief aan Jef Colruyt die massaal gedeeld werd en heel wat reacties uitlokte.

Tegelijkertijd stuurde ik een aangepaste versie als fysieke brief naar de CEO’s van Colruyt, Delhaize, Carrefour en Lidl.

Vandaag bundel ik hun antwoorden op deze brieven in een zoektocht naar de meest integere, menselijke, gewetensvolle CEO en schrijf deze heren opnieuw aan, ditmaal iets assertiever nog en ik voeg er tevens de CEO van Albert Heijn, Aldi en Makro aan toe, waarmee ik meteen alle hoofdrolspelers van de hele Belgische markt bij elkaar heb.

De brieven kunnen naar believen aangepast worden voor elke handelaar die nog niet helemaal mee is met de huidige wetgeving en de rechten van elke mens.

Download: Voorbeeldbrief Handelaars Cut The Crap

Om je als klant te sterken in het opeisen van je grondwetten, hierbij nog een verduidelijkend artikel van VNO Nieuws: Hoe u de grondwet kan afdwingen tijdens de COVID-dictatuur – VNO Nieuws (v-n-o.nl)

De Belgische grondwet zelf vind je hier: DE BELGISCHE GRONDWET (senate.be)

Geachte (naam CEO)
Geachte handelaar

Twee maanden geleden deelde ik via Social Media een open brief aan de CEO van Colruyt die massaal gedeeld werd en heel wat reacties uitlokte.

Tegelijkertijd stuurde ik een aangepaste versie als fysieke brief naar de respectievelijke CEO’s van Colruyt, Delhaize, Carrefour en Lidl.

Vandaag bundel ik via een nieuwe open brief de antwoorden hierop in een zoektocht naar de meest integere, menselijke, gewetensvolle CEO en schrijf jullie opnieuw aan, ditmaal iets assertiever nog.

Ik voeg er eerlijkheidshalve ook nog de CEO’s van Albert Heijn, Aldi en Makro aan toe, waarmee ik meteen alle hoofdrolspelers van de hele Belgische markt bij elkaar heb.

Hier alvast de korte inhoud van de brief: CUT THE CRAP, beste CEO’s!

Wij mensen, gevaccineerd of niet, met of zonder mondmasker, dragen met z’n allen bij aan jullie gigantische winstmarges!

Het klein beetje respect dat jullie ons verschuldigd zijn, bestaat eruit niemand te discrimineren en elke klant menswaardig te behandelen. Geen enkele wet kan en mag zich in een democratische samenleving boven onze mensenrechten stellen. GEEN ENKELE WET! Ook geen pandemiewet! Ook niet als de overheid, die nog steeds ten dienste staat van het volk, verkeerdelijk beweert dat deze wet boven de wet staat, vooral niet in tijden waarin er volgens officiële gegevens in de verste verte geen sprake is van een pandemie en dat al sinds mei 2020.

Jullie hebben met zijn allen de macht in handen om het tij te doen keren.

Als Belgische handelaars met een aanzienlijk economisch gewin, dienen jullie ten alle tijden onze wetgeving te respecteren:

“De Belgische grondwet is de basis van de rechtsorde in het land. Alle andere wetten, maar ook alle besluiten, decreten en internationale verdragen, kunnen enkel met geldigheid bestaan indien zij in lijn zijn met de grondwet.

De grondwet werd uitdrukkelijk geschreven voor tijden zoals deze, om te verhinderen dat een regering en diens overheidsdiensten de rechten van de burgers zouden kunnen ondermijnen of opschorten.”

Dit geldt niet alleen voor natuurlijke Belgische personen, maar ook voor Belgische bedrijven, handelaars en werkgevers.

Om jullie eraan te herinneren dat onze grondwet niet zomaar een vodje papier is, vat ik hier nog eens de essentie samen, zodat jullie er met zijn allen op toe kunnen zien dat deze in ALLE winkels vanaf heden wordt gerespecteerd.

– Artikel 11 van de Belgische grondwet [1]

“Het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend moet zonder discriminatie verzekerd worden.”

Alle besluiten en wetten, op eender welk niveau (inclusief op EU-niveau), die Artikel 11 schenden zijn dus onwettig.

Dit wil zeggen dat zowel gevaccineerden (COVID) als niet-gevaccineerden, zij die een mondmasker dragen en zij die dat niet doen, altijd dezelfde rechten en vrijheden moeten hebben. Zij die dit voorkomen, en dus discrimineren, zijn strafbaar.

Ongeacht de status van vaccinatie, of het al dan niet dragen van een mondmasker, kunnen Belgen hun rechten en vrijheden niet ontnomen worden. Tenzij een persoon door een rechtbank werd veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf of opname in een instelling.

– Artikel 12 van de Belgische grondwet [1]

“ De vrijheid van de persoon is gewaarborgd. ”

Elke Belg heeft dus het recht om zichzelf te zijn, ook op gebied van mentale en fysieke gezondheid. Om vrij te leven, vrij te denken, zich vrij uit te drukken en zich vrij te verplaatsen. Beperkingen die in strijd zijn met Artikel 12, en/of Artikel 11, en/of Artikel 19, en/of Artikel 27 zijn onwettig.

– Artikel 19 van de Belgische grondwet [1]

“De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd.“

“De vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten” is gewaarborgd. Elke beperking die in strijd is met Artikel 11, en/of Artikel 12, en/of Artikel19 en/of Artikel 27 is onwettig.

Elke Belg heeft dus het recht om geen mondmasker te dragen en om niet gevaccineerd te worden met COVID ‘vaccins’, gezien dit vormen kunnen zijn van meningsuiting. Meningsuiting betreft immers meer dan het spreken of schrijven van woorden en betreft dus ook lichaamstaal en andere vormen van expressie.

Beperkingen die in strijd zijn met Artikel 19, en/of Artikel 11, en/of Artikel 12, en/of Artikel 27 zijn onwettig.

– Artikel 27 van de Belgische grondwet [1]

“ De Belgen hebben het recht van vereniging; dit recht kan niet aan enige preventieve maatregel worden onderworpen.”

Ongeacht de status van de samenleving (dus ook tijdens een epidemie, een pandemie of een oorlog), ongeacht de status van vaccinatie en ongeacht het al dan niet dragen van een mondmasker, hebben Belgen altijd het recht om samen te komen. Zowel in het openbaar als op private domeinen.

Geen enkele regering of overheidsdienst mag de rechten zoals gewaarborgd in Artikel 27 beperken of schenden en niemand kan deze rechten opschorten.

Daar waar een politiewet, een andere wet, een decreet of een besluit in strijd is met enig Artikel van deze grondwet is die onwettig, gezien de grondwet de basis is van de rechtsorde:

– Artikel 33 [1]: “Alle machten gaan uit van de Natie. Zij worden uitgeoefend op de wijze bij de
Grondwet bepaald.”

De eerste supermarkt in Frankrijk waar een segregatiepass wordt geëist om binnen te mogen, is inmiddels een feit. Ook in Nederland wordt bij sommige handelaars al een zogenaamde Green Pass geëist.

Wij, de Belgische burgers, gaan niet lijdzaam toekijken tot dit ook in ons land wordt geïntroduceerd.

Meer en meer mensen zullen hiervoor gaan staan en niet langer aarzelen om de ordediensten in te schakelen wanneer bij een volgend winkelbezoek hun grondwetten (zie boven!) worden geschonden.

Meer en meer mensen laten zich niet langer angst aanpraten voor een virus waarvan de IFR intussen is gezakt tot 0,15% op wereldschaal, zeker niet nu de beoogde 70% vaccinatiegraad voor de beloofde vrijheid ruimschoots werd bereikt.

Meer en meer mensen tenslotte, willen alleen nog bijdragen aan de omzet van die winkels waar onze mensenrechten wel worden gerespecteerd en waar elke klant, gevaccineerd of niet, met of zonder mondmasker, met gepaste klantvriendelijkheid wordt verwelkomd.

Maakt ook u zich dus kenbaar als niet-discriminerende handelaar en werkgever nu u perfect op de hoogte bent van de Belgische wetgeving?

En gaat ook u niet langer voorbij aan het verpletterend wetenschappelijk bewijs dat mondmaskers nog steeds niet in staat zijn om eender welk virusdeeltje tegen te houden maar wel onaanvaardbaar veel schade aanrichten bij langdurig gebruik?

Met de meeste hoogachting

(Naam)

[1] Zie de Belgische grondwet: https://www.senate.be/doc/const_nl.html

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.