Het verschil tussen de 1 September Burgerbeweging en een (straat)protest

Volgens Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi en Aldo Capitini is geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid een plicht in tijden van onderdrukking en dictatuur.
Dit artikel werd mogelijk gemaakt door onze donateurs tijdens de lopende VNO crowdfunding. Wenst u meer artikels en uiteindelijk ook video’s en uitzendingen? Ga naar onze crowdfundingpagina en doe mee. €5, €10, €20, €50, €100, €250,… Elk bedrag maakt het verschil!

Straatprotesten, en protesten in het algemeen, op zich zorgen zelden voor de verandering die wordt geëist door betogers. Dit komt omdat zij meestal niet gepaard gaan met structurele burgerlijke ongehoorzaamheid.

Er zijn uitzonderingen, zo was er de Witte Mars in 1996 naar aanleiding van de zaak-Dutroux. De arrestatie van Marc Dutroux en de Witte Mars zouden uiteindelijk leiden tot de hervorming van de politie en de rijkswacht. Maar de Witte Mars ging niet gepaard met burgerlijke ongehoorzaamheid.

In Frankrijk zijn er reeds weken aan een stuk grote betogingen tegen de pass sanitaire en tegen het Macron-regime. Die betogingen hebben er echter (nog) niet voor gezorgd dat de pass sanitaire werd afgeschaft en dat de COVID-dictatuur in het land werd ontmanteld.

De reden daarvoor is omdat die protesten niet gepaard gaan met structurele burgerlijke ongehoorzaamheid. Op verschillende plaatsen in het land komt daar nu wel langzaam aan verandering in, nu meer en meer mensen er de toegang tot o.a. supermarkten wordt ontzegd omdat zij ofwel niet ‘gevaccineerd’ zijn of geen pass sanitaire op zak hebben.

Als we naar de 1 September Burgerbeweging kijken dan zien we dat de aanpak daar anders is. Bij deze beweging start men niet vanuit straatprotesten maar vanuit een gemeenschappelijke basis, de grondwet, waarop men de structurele burgerlijke ongehoorzaamheid, door de beweging, baseert en verder uitwerkt.

Die burgerlijke ongehoorzaamheid houdt in dat de beweging, in België, zich niet zal houden aan de COVID-dictaten van de niet verkozen federale regering-De Croo. Verplichte mondmaskers, verplichte COVID-tests en verplichte vaccins? Nee!

De beweging in België sluit zich op 1 september aan bij de Nederlandse tak die zich op een gelijkaardige wijze verzet tegen het Rutte-regime, waardoor de beweging dus actief zal zijn in de twee buurlanden.

Het verzet tegen die COVID-dictaten gebeurt gestructureerd, doch is niet gecentraliseerd. Er is geen centrale, leidinggevende organisatie of groep die de 1 September Burgerbeweging bestuurt. Iedereen kan er deel van uitmaken met zijn of haar eigen initiatieven en visies.

Het sociaal draagvlak van de 1 September Burgerbeweging is breed. Ouders, leraren, leerlingen, groepen op sociale media, andere burgergroeperingen en ook handelaars (en werkgevers) hebben reeds aangegeven dat deelname in de 1 September Burgerbeweging voor hun een logische keuze is.

De burgerlijke ongehoorzaamheid is niet alleen gestructureerd, het is ook op lange termijn en dat is heel belangrijk.

De huidige COVID-dictatuur, zowel in Nederland en België, kwam er niet door middel van een plan op korte termijn.

Velen weten ondertussen dat Anthony Fauci, in de VS, zei in 2017 dat president Donald Trump absoluut zou worden geconfronteerd met een “verrassende uitbraak van een besmettelijke ziekte.”

In oktober 2019 was er Event 201, een simulatie van de huidige COVID-dictatuur, op wereldschaal.

Er is ook de 2020-agenda van de communitaristische beweging, die sinds de jaren 1980 en 1990 werkt naar de huidige samenleving toe, waarin grondwetten zouden moeten worden vervangen, volgens de communitaristische beweging, door gemeenschapsrecht.

Het is ook geen geheim dat de EU sinds minstens 2018 plannen heeft om een vaccinatiepaspoort in te voeren. Bovendien werd de campagne voor zo’n ‘paspoort’ reeds in januari 2020 officieel opgestart door de Franse regering.

Vanuit het Wereld Economisch Forum kwam dan het COVID-19 Action Platform, dat niks te maken heeft met het stoppen van SARS-CoV-2, op 11 maart 2020. Dezelfde dag toen de WHO een “pandemie” afkondigde. Het werd al snel duidelijk dat het COVID-19 Action Platform niets meer was dan een doorgeefluik voor de “great reset” en “build back better”-agenda’s.

Vandaar dat voor het ontmantelen van deze COVID-dictatuur er geen oplossingen zijn op korte termijn en dat straatprotesten op zich geen verandering zullen brengen.

Het tot stand komen van de 1 September Burgerbeweging is dus een logische reactie. Het is een logische oplossing.

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.