Zijn België en Nederland communitaristische schurkenstaten?

Foto: v.l.n.r. Herman De Croo, Mark Rutte, Alexander De Croo, Guy Verhofstadt
Dit artikel werd mogelijk gemaakt door onze donateurs tijdens de lopende VNO crowdfunding. Wenst u meer artikels en uiteindelijk ook video’s en uitzendingen? Ga naar onze crowdfundingpagina en doe mee. €5, €10, €20, €50, €100, €250,… Elk bedrag maakt het verschil!

Communitarisme: Een politieke ideologie die communisme, kapitalisme en ecologie samenvoegt.

Volgers van deze ideologie stellen dat nationale grondwetten ondergeschikt zijn aan internationale verdragen, ook wanneer zo’n verdragen niet werden voorgelegd aan een bevolking voor stemming. Dit noemt men “communitarian law.”

Net als bij een communistisch systeem zijn ook bij een communitaristisch systeem enerzijds het bestuur en beleid maximaal gecentraliseerd terwijl, anderzijds, (directe) democratie wordt herleid tot een uiterst minimum.

Communitaristen gebruiken communisme om de omvang van het overheidsapparaat te maximaliseren en om voor dat overheidsapparaat de macht maximaal te centraliseren.

Zij gebruiken kapitalisme om de economie te centraliseren en om welvaart te beperken voor de bevolking. Zij werken met beide systemen, deels gescheiden, omdat de geschiedenis hun heeft getoond dat communisme op zich nooit succesvol is op termijn (wat trouwens hetzelfde zal zijn voor communitarisme).

Zij hanteren onder meer ecologische (maar ook medische) drogredenen om een bevolking in constante angst te laten leven.

Schurkenstaat: Een “land dat zich niets aantrekt van internationale verdragen” (Van Dale woordenboek); “een land dat als uiterst gevaarlijk wordt beschouwd voor andere landen” (Cambridge woordenboek); een land dat zich buiten internationale verdragen stelt en zich in de internationale politiek ‘onfatsoenlijk’ gedraagt, een land dat onder andere terrorisme steunt, mensenrechten schendt, internationale wetten negeert of massavernietigingswapens bezit (Het Laatste Nieuws).

Democide:het doden van burgers van een land als gevolg van het beleid van de regering, onder meer door directe actie, onverschilligheid en verwaarlozing” (Collins woordenboek).

Terreur:georganiseerd politiek geweld,” (Van Dale woordenboek).

Lockdown:het opsluiten van gevangenen in hun cellen,” (Merriam-Webster woordenboek 2009).


Zijn de regeringen van België en Nederland communitaristisch? Absoluut!

Zij stellen de Belgische en Nederlandse grondwetten ondergeschikt aan de EU “grondwet,” wat bovendien ongrondwettelijk is in beide landen. Voor de EU “grondwet” hebben de Belgen nooit kunnen stemmen, vóór of tegen. De Belgische federale regering annuleerde ook het geplande referendum over de EU “grondwet” omdat de Belgen in meerderheid zouden tegen stemmen. In Nederland stemde 61,5% van de bevolking tegen de EU “grondwet” tijdens een referendum in 2005.

Toch hebben de regeringen de EU “grondwet” ondertekend, compleet in strijd met de keuze en autoriteit van de bevolking en dus in strijd met de nationale grondwetten.

Regeringen in beide landen stellen de nationale grondwet ook ondergeschikt aan de “grondwet” van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), wat ongrondwettelijk is in beide landen. Dus nog een “grondwet” waarbij de bevolking nooit de kans heeft gehad om vóór of tegen te stemmen.

Regeringen in beide landen hebben ook de nationale munten, de Belgische frank en de Nederlandse gulden, afgeschaft, in ruil voor de communitaristische euro. Die afschaffing kwam er niet na het raadplegen van de bevolking. Ook hier stellen regeringen in beide landen de nationale grondwetten ondergeschikt aan het EU-systeem.

Zij handelen in deze dus zonder enige democratische en grondwettelijke autoriteit.

Van democratie is dus geen sprake.

Zijn België en Nederland schurkenstaten, dus met schurkenregeringen? Absoluut.

In beide landen bestaat er, vanuit de regering, een vorm van dwang wanneer we het hebben over vaccinatie met de beruchte ‘COVID-vaccins.’

Daarmee schenden de regeringen in beide landen de Code van Neurenberg, die stelt dat medische experimenten enkel met de volledige en degelijk geïnformeerde toestemming van de deelnemers kunnen gebeuren.

Ook schenden zij hiermee de door hun erkende en ondertekende Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, inclusief Artikel 3 (onschendbaarheid van de persoon), Artikel 5 (niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.), Artikel 12 (niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden), Artikel 13 (eenieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat) en Artikel 25 (eenieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin).

Met de “COVID-vaccins” spreken we voor verschillende redenen over medische experimenten, waarbij de regeringen in beide landen de bevolking niet degelijk informeren over de veiligheid, werking en efficiëntie van de ‘vaccins.’

1. mRNA-vaccins zijn experimenteel en niet erkend als medicijnen

Een COVID mRNA-vaccin is een “gentherapieproduct,” volgens de Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration). Uit een verklaring door Moderna, de vaccinfabrikant, leren we dat overheidsdiensten mRNA-producten niet kunnen controleren op hun kwaliteit, veiligheid en efficiëntie. Reden? Omdat er niet genoeg kennis bestaat over zo’n producten. Er is amper of geen kennis over de werking en bijwerkingen op korte en lange termijn.

2. Vaccins zitten nog in fase 3

Volgens Jean-Michel Dogné van het Belgische FAGG en prof. Pierre van Damme zitten bepaalde ‘COVID-vaccins’ nog steeds in fase 3 van het onderzoeksproces. Een aantal van deze fase 3-studies lopen ondertussen voort tot in 2022 of 2023. Het onderzoek naar de werking, efficiëntie en veiligheid van ‘COVID-vaccins’ is dus nog volop bezig. Er bestaan dus nog geen ‘COVID-vaccins’ die als afgewerkte en erkende producten worden beschouwd.

Hierbij komt ook het feit dat op 18 februari 2021 dr. Andrew Robertson, Chief Health Officer voor de West-Australische regering, verklaarde dat ‘COVID-vaccins’ “vergif” zijn. Hij ondertekende zijn verklaring in het document getiteld: “AUTHORISATION TO SUPPLY OR ADMINISTER A POISON [SARS-COV-2 (COVID-19) VACCINE] (No. 1) 2021.

De regeringen in België en Nederland handelen dus bewust, samen met de EU, in experimenteel “vergif.”

Vergif” dat men onder (lichte) dwang laat toedienen aan de bevolking. (Lichte) dwang omdat zij die niet wensen ‘gevaccineerd’ te worden met “vergif” op bepaalde wijzes hun vrije deelname in de samenleving met opzet wordt beperkt (ook op lange termijn).

Ook, de ‘COVID-vaccins’ verzwakken het immuunsysteem van zij die ermee worden ‘gevaccineerd,’ volgens viroloog David L.V. Bauer van het Francis Crick Instituut in Londen, dat rechtstreeks samenwerkt met de Britse overheid voor het onderzoeken en toedienen van COVID-vaccins.

Volgens de Belgische Buitenparlementaire Onderzoekscommissie COVID-19 zorgen de ‘COVID-vaccins’ vooral bij meisjes en vrouwen voor “ernstige bijwerkingen” op het zenuwstelsel. Dit heeft negatieve gevolgen voor zowel de meisjes en vrouwen als hun kinderen die worden geboren na ‘vaccinatie.’

We hebben het hier dus over experimenteel “vergif” dat zowel het immuunsysteem als het zenuwstelsel aantast en zelfs vernietigt.

Volgens de Amerikaanse cardioloog Richard M. Fleming kan terecht gesteld worden dat het bekende “spike protein,” dat zowel in het SARS-CoV-2 virus zit als in verschillende COVID-vaccins, een biologisch wapen is.

Dit spike-eiwit werd met opzet gemanipuleerd in laboratoria, o.a. door Shi Zhengli, Peter Daszak en Ralph Baric (EcoHealth Alliance).

Uit een New York Times-artikel van 22 september 2020 leren we dat de COVID-vaccinfabrikanten maar al te goed weten dat hun vaccins niet zullen zorgen voor minder ziekenhuisopnames, niet zullen zorgen voor minder ernstig zieken en ook niet voor minder COVID-sterftes.

Daaruit kunen we concluderen dat de fabrikanten deze “vaccins” enkel op de markt willen brengen om een COVID-pandemie in stand te houden, dus niet om een COVID-pandemie te beëindigen. En dit in samenwerking met regeringen. Twee plus twee is nog steeds vier (niet vijf)!

Concreet kunnen we dus terecht spreken over “massavernietigingswapens” in het bezit van en die worden gebruikt door de Belgische en Nederlandse regeringen.

In beide landen trad de regering met opzet hardhandig op in 2020 tijdens de “lockdown(s).” Er zijn daarover honderden getuigenissen (met beelden) van slachtoffers in beide landen. In Nederland heeft BPOC 2020, de Nederlandse buitenparlementaire onderzoekscommissie, daarover een 80-tal getuigenissen van politiepersoneel waarin de getuigen spreken over een systeem waarbij de overheid structureel geweld tegen de bevolking implementeerde.

Dit geweld door politiepersoneel, in beide landen, was/is duidelijk van politieke aard én georganiseerd. Waardoor het dus terecht kan beschouwd worden als “terreur.” Tijdens de “lockdown(s)” beschouwde de regering, eenzijdig, de burgers als “gevangenen.”

In beide landen spreken we ook over een democide, die plaatsvond in 2020.

In België was het lockdownbeleid van de regering rechtstreeks verantwoordelijk voor de dood van meer dan 18.000 mensen, volgens BOC-19. Deze lockdownsterftes begonnen precies op de dagen wanneer ook de “lockdowns” begonnen, volgens de Statbel-grafiek “mortaliteit,” zijnde 18 maart 2020 en 19 oktober 2020.

Deze feiten en cijfers werden naar de regering en de verantwoordelijken gestuurd. Echter, niemand van de regering noch de verantwoordelijken hebben daar tot nu toe op gereageerd of geantwoord.

In Nederland deed zich een soortgelijke situatie voor. Op 15 maart 2020 voerde Kabinet-Rutte de “lockdown” door in Nederland.

Voor Nederland betekent dit dat er 9.346 doden zijn gevallen door de lockdown zelf.

Laten we het dan ook nog hebben over de regeringen in beide landen die “zich in de internationale politiek ‘onfatsoenlijk’” gedragen.

Want. Hoe ‘fatsoenlijk’ is het nu eigenlijk om buitenlandse bezoekers (en het eigen volk) te dwingen zich te laten ‘vaccineren’ met vergif?

Hoe ‘fatsoenlijk’ is het om te eisen dat men zijn natuurlijk immuunsysteem laat ‘herprogrammeren‘ met een ‘COVID-vaccin?’

Hoe ‘fatsoenlijk’ is het om mensen, in binnen- en buitenland, hun vrijheid van verplaatsing te beperken met een communitaristisch “vaccinatiepaspoort” dat niet is gebaseerd op wetenschap, noch op de grondwet van België of Nederland?

Inderdaad, België en Nederland, althans de Belgische en Nederlandse regeringen, zijn een groot gevaar voor andere landen en hun bevolking. Dat is nu wel heel duidelijk.

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.